Statistiky:
Počet návštěv: 16242
Aktualizace: 7.2.2008

Valid HTML 4.01!
Valid CSS!

Kdo jsme - SHM

SHM (Salesiánské hnutí mládeže) je občanské sdružení mladých lidí, kteří se ve volném čase věnují výchově dětí a mládeže. Svou činnost uskutečňují v salesiánském duchu, to znamená, že se snaží předcházet negativním vlivům na děti a mládež tím, že jim nabízejí možnosti, jak vhodně naplnit volný čas, vedou je k rozpoznání a k uplatnění vlastních schopností a učí je navazovat kvalitní mezilidské vztahy - jak s vychovateli, tak mezi sebou navzájem. SHM se zaměřuje zejména na děti jinde neorganizované a na děti z problematického rodinného prostředí. V současné době má SHM již 32 základních článků - Klubů, jejichž prostřednictvím se provádí přímá činnost - kroužky v oblasti sportovní, kulturní, umělecké, technické, apod. SHM pořádá také prázdninové pobyty.

Další informace: www.shm.cz, e-mail: ustredi@shm.cz


Klub SHM je organizační složkou SHM (Salesiánského hnutí mládeže), které sídlí v Praze. To je také naším zřizovatelem. Jako nestátní nezisková organizace (tzv. NNO) jsme založeni zřizovatelem pro institucionální sektor Neziskové organizace sloužící domácnostem s odvětvovou klasifikací činnosti Činnost organizací mládeže, se specializací na volnočasové aktivity dětí a mládeže s cílem činnosti mj. prevence zločinnosti a sociálně-patologických jevů.

Co je to NNO?

Z usnesení Vlády ČR č. 343 ze dne 7. 4. 2003 nazvané "Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007", vybíráme definici NNO působící v oblasti dětí a mládeže jako: "Významný prvek v systému práce s dětmi a mládeží, který plní obtížně zastupitelnou roli v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy, nabídky volnočasových aktivit, práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže..." a NNO "Svými funkcemi doplňují působení rodiny a školy a dalších subjektů."

listina

Napište nám: shm.km@centrum.cz Webmaster: puna@seznam.cz ICQ: 289175937